Kukoistava yritys koostuu kukoistavista työntekijöistä

Kullberg Consulting on erikoistunut työyhteisöjen kehittämiseen ja yksityishenkilöiden valmennuksiin.

Liiketoiminta perustuu merkittävästi yrityksen työntekijöiden ja sidosryhmien väliseen vuorovaikutukseen.

Me autamme teitä parantamaan vuorovaikutusta ja tekemään parempaa tulosta. Tarjoamme työyhteisövalmennuksia hyödyntäen mm. Everything DiSC® -tuoteperheen työkaluja. Valmennuksissa hyödynnämme myös vankkaa NLP- eli Neuro Linguistic Programming osaamista. 

Yleensä vuorovaikutus ymmärretään suppeasti keskusteluna ja puhumisena, mutta kommunikoida voi monin eri tavoin, sanattomasti ja myös tiedostamattaan.  

Kommunikoida vs. Tehdä yhteiseksi 

Kommunikaatio, lat: communicare, tarkoittaa ”Tehdä yhteiseksi”. Usein sana kommunikoida koetaan suppeasti, kuten kielitoimiston määritelmä kuluu: Viestiä, välittää tietoja, tiedottaa. 

Jos mietimme asian yhteiseksi tekemiseksi, sen luonne muuttuu huomattavasti, se kasvaa hyvin suureksi ja merkittäväksi liiketoiminnan osaksi. Tämän ymmärtäminen työyhteisöissä ja tiimeissä on ensisijaisen tärkeää. 

Hyvässä tiimissä on toimiva kommunikaatio, luottamuksellinen ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri, se kykenee hyödyntämään rakentavaa konfliktia ja toipuu nopeasti takaiskuista. Tiimiläiset ovat perillä tavoitteista ja sitoutuvat yhteisiin päätöksiin ja ovat tilivelvollisia toisilleen. 

Palvelut

Työyhteisövalmennukset

Everything DiSC® 

Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja  kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle. 

Everything DiSC toimiva työyhteisö palautemittaus

Tehokkaan työyhteisön perusta on luottamus. Yhtä tärkeää on myös se, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaan. Työyhteisöjen menestyminen voidaankin määritellä usein kahden tekijän – luottamus & sitoutuminen – avulla.

Everything DiSC johtajuusprofiili

Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Se on syntynyt Wileyn vuosia kestäneen tutkimustyön tuloksena.

Everything DiSC työyhteisöprofiilit

Analyysin perusteella tehdyt toimintatyylikuvaukset ovat konkreettisia ja ne antavat suoria ohjeita siitä, miten toimintaa tulisi mukauttaa tilanteen mukaan.

Everything DiSC konfliktiprofiili

Everything DiSC® Productive Conflict -konfliktiprofiili on alkuperäisen DiSC®-analyysin kolmas suomenkielinenprofiili. Se lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintatapaa konfliktitilanteissa.

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -prosessi

Tiimiarvioon perustuva valmennusohjelma auttaa ymmärtämään miten ryhmästä tulee aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva huippu tiimi. Yhtenäisen ja tehokkaan tiimin kehittäminen niin, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii työtä.

Systeeminen Business Coaching

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä 
suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Systeeminen business coaching hyödyntää tietoisesti systeemistä ajattelua. 

NLP

NLP eli Neuro Linguistic Programming on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline, joka sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä ja harjoituksia henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.

NLP on ajattelemisen malli, asenteiden ja ajatusten tutkimista, taitojen opettelemista ja suuri joukko erilaisia harjoituksia, joilla saadaan aikaan muutos toiminnassa taikka käyttäytymisessä. NLP:n voima ja teho perustuu valtaosin harjoituksiin ja niitä tehdään yleensä koulutuksen aikana paljon.

NLP valmennukset voivat olla 1–2 tunnin mittaisia henkilökohtaisia, tai tiettyyn teemaan liittyviä muutaman tunnin, tai muutaman päivän mittaisia valmennuksia. Näiden lisäksi on perinteiset pitkät NLP kurssit, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner ja NLP Trainer kurssit.

Ratkaisukeskeinen Valmennus

Kyseessä on menetelmä, joka pohjautuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Työskentelytapa on luonteeltaan lyhytaikaista ja hyvin yksilöllistä. Tapaamisten määrää ei yleensä ole päätetty etukäteen, mutta tyypillisesti kertoja on 4-10.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin on myönteinen ja hyvin maanläheinen. Parhaimmillaan se on yksinkertaista ja fiksua, eikä huumorikaan ole kielletty. Ajatellaan, että ehkä meidän ei tarvitse olla niin kiinnostuneita menneisyydestä ja siitä mistä ongelmat mahdollisesti johtuvat, vaan siitä mikä niitä ylläpitää? Mitä tässä hetkessä, juuri nyt tapahtuu tai miten tapamme puhua vaikuttaa ongelmiin?

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä käytetään hyvin monissa yhteyksissä kuten politiikassa, myynnissä, työnohjauksessa ja erilaisissa valmennuksissa. Se on vahvasti tutkittu menetelmä, jonka keskiössä on Transdiagnostinen Lähestymistapa – samat metodit diagnoosista riippumatta. Ratkaisukeskeinen on selvästi sanana sellainen, että se kiinnostaa ihmisiä. Siinä on ”lupaus ratkaisusta ongelmaan”.

Ajankohtaista