Kaikki ihmiset kaipaavat työssään tiettyjä asioita.

Kiinnostus, Ymmärrys, Arvostus, Reiluus, Hallinta, Edistys, Mielekkyys. 

Mitä paremmin yritys ja työyhteisö pystyy huomioimaan ja vastaamaan työntekijöidensä tarpeisiin, niin sitä paremmin työyhteisö voi, toimii ja tekee tulosta.

Yrityksille

Systeeminen Business Coaching

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita.

NLP valmennukset

Tarjoamme henkilökohtaisia NLP Coaching valmennuksia ja räätälöityjä tiettyyn aiheeseen liittyviä valmennuksia, sekä 16 päiväisen NLP Practitioner kurssin ja syventävän NLP Master Practitioner kurssin.

Everything DiSC® analyysit

DiSC®-malli on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta.

The Five behaviors -valmennustyökalut

Valmennus tähtää sellaisten ominaisuuksien kehittämiseen, joilla ryhmästä saadaan aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva huipputiimi.

Yksityisille

Ratkaisukeskeinen valmennus

Menetelmän lähestymistapa haasteisiin on parhaimmillaan yksinkertaista ja fiksua, sekä käytännönläheistä. Ehkä meidän ei tarvitse olla kiinnostuneita siitä mistä ongelmat johtuvat, vaan siitä mikä niitä ylläpitää?

Everything DiSC® analyysit

DiSC®-malli on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta.

NLP valmennukset

Tarjoamme henkilökohtaisia NLP Coaching valmennuksia ja räätälöityjä tiettyyn aiheeseen liittyviä valmennuksia, sekä 16 päiväisen NLP Practitioner kurssin ja syventävän NLP Master Practitioner kurssin.

The Five behaviors -valmennustyökalut

Valmennus tähtää sellaisten ominaisuuksien kehittämiseen, joilla ryhmästä saadaan aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva huipputiimi.

Systeeminen Business Coaching

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittujaa päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. 

Hyödyt

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja. 

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään. 

NLP valmennukset

NLP eli Neuro Linguistic Programming pohjautuu mm. mallinnuksiin siitä, kuinka aivomme toimivat, miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. Toteutamme räätälöityjä NLP valmennuksia yrityksille, jolloin keskitytään sisäiseen teemaan, jota käsitellään NLP:n työkalujen kautta/avulla. Tarjoamme 16 päiväisen NLP Practitioner kurssin ja syventävän NLP Master Practitioner kurssin.

Hyödyt

NLP on erinomainen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältääkin runsaasti tehokkaita menetelmiä ja harjoituksia henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. NLP taidot ovat erittäin hyödyllisiä henkilöille, jotka työskentelevät olosuhteissa, joissa ihmisten välinen vuorovaikutus on isossa roolissa, kuten henkilöstöjohtamisessa tai muissa esimies tehtävissä, sekä erityisesti asiakaspalvelupäälliköt ja myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevät operatiiviset roolit. 

Everything DiSC® analyysit

Mikä on Everything DiSC® 

DiSC®-malli on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Mallia käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. Yksinkertaisimmillaan se kuvaa neljää käyttäytymisen perustyyliä: 

D – hallitseva, i – vaikuttava, S – vakaa, C – tunnontarkka 

Uusimman sukupolven DiSC-analyysissä ei enää ole kyse vain neljästä tyylistä tai väreistä, vaan tutkimusmenetelmien kehittyessä myös DiSC-analyysi on kehittynyt merkittävästi.

Adaptiivinen mittausmenetelmä 
Kolmannen sukupolven DiSC-analyysi perustuu adaptiiviseen mittausmenetelmään. Järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. 

DiSC-tyyli ja prioriteetit 
Henkilökohtainen profiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa voimavarojaan. Vastausten perusteella laaditaan konkreettinen ja helposti hyödynnettävä 20-sivuinen raportti. 

Syvällisempää ymmärrystä ja käytettävyyttä 
Everything DiSC-työyhteisöprofiilin kuuluvat laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen. 

Vertailuraportit 

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut prioriteetit ohjaavat toimintaa. 

Tehokkaan työyhteisön perusta on luottamus. Yhtä tärkeää on myös se, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaan. Ohjelman keskeinen sisältö: Sitoutuminen ja luottamus toiminnan keskiössä, Luottamuksen osa-alueet, Toimivuuden mittaaminen, Prosessin rakentaminen ja tulosten käsittely, DiSC®-tyylien yhteensopivuus, yhteistyön haasteet, Erilaisuus vahvuudeksi 

Työyhteisön menestyminen voidaankin määritellä näiden kahden tekijän – luottamus ja sitoutuminen – avulla. Vaikka sitoutuminen on välttämätöntä yhteistyölle – siltikin niin kovin monet työyhteisöt eivät onnistu olemaan sitoutuneita. 

Työyhteisöprofiilit 
Everything DiSC® on alkuperäinen ja kehittynein DiSC-analyysi maailmassa. Se on validoitu Suomen kieleen ja kulttuuriin ja sen ylivoima perustuu sen käytettävyyteen, eli siihen, mitä hyötyä siitä on sen käyttäjälle. 
Analyysin perusteella tehdyt toimintatyylikuvaukset ovat konkreettisia ja ne antavat suoria ohjeita siitä, miten toimintaa tulisi mukauttaa tilanteen mukaan.

 

Johtajuusprofiili 
Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Se on syntynyt Wileyn vuosia kestäneen tutkimustyön tuloksena.  

Konfliktiprofiili 
Everything DiSC® Productive Conflict -konfliktiprofiili on alkuperäisen DiSC®-analyysin kolmas suomenkielinen profiili. Se lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintatapaa konfliktitilanteissa. 

5B- työhteisövalmennus

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -prosessi 

Valmennus tähtää sellaisten ominaisuuksien kehittämiseen, joilla ryhmästä saadaan aito, keskinäisen luottamuksen varassa toimiva huipputiimi. 5B prosessi alkaa Everything DiSC ® tiimiprofiilin luomisellaminkä pohjalta kartoitetaan tiimin tämänhetkinen tila. Valmennusohjelma perustuu tiimiarvioon, jonka pohjalta suunnitellaan valmennuksen sisältö. Toimintaa kehitetään ja parannetaan säännöllisistä tapaamisista koostuvan, yleensä kuukausien mittaisein prosessin aikana. 

Hyödyt
Yhtenäisen ja tehokkaan tiimin kehittäminen niin, että tiimiläisten persoonallisuudet ja taipumukset otetaan huomioon, vaatii työtä. Siitä saatava hyöty voi kuitenkin olla merkittävä niin organisaatiolle, tiimille kuin yksilöllekin. Tiimin toiminnan kehitykseen sitoutuminen on iso askel, joka johtaa parempaan yhteistyöhön.  

NLP

NLP eli Neuro Longuistic Programming on erinomainen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä ja harjoituksia henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. NLP perustuu mallinnuksiin siitä, kuinka aivomme toimivat, miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP voisi olla vaikka arjen psykologiaa. 

NLP taidot ovat erittäin hyödyllisiä kouluttaessa, valmentaessa, terapiatyössä, asiakaspalvelussa, myyntityössä, esimiestyössä ja johtamisessa, puhumattakaan henkilökohtaisessa kasvussa meille jokaiselle. NLP sopii erinomaisesti jo lapsille ja nuorille ja olisi oikein hyvä oppiaine koulussa. Suomessa on lukioita, joissa NLP on valinnainen kurssi. 

Syyskuu 2021 
NLP Practitioner
Koulutus missä tutustutaan NLP perusasioihin
Kesto 16 pv.  

Kevät 2022
NLP Master Practitioner
syventävä NLP jatkokoulutus
Kesto 16 pv. 

Everything DiSC® työyhteisöprofiili

DiSC®-malli on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Mallia käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. Yksinkertaisimmillaan se kuvaa neljää käyttäytymisen perustyyliä: 

D – hallitseva, i – vaikuttava, S – vakaa, C – tunnontarkka 

Uusimman sukupolven DiSC-analyysissä ei enää ole kyse vain neljästä tyylistä tai väreistä, vaan tutkimusmenetelmien kehittyessä myös DiSC-analyysi on kehittynyt merkittävästi.  

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut prioriteetit ohjaavat toimintaa. 

Yksityishenkilölle Everything DiSC®  työyhteisöprofiili toimii hyvin arjen vuorovaikutusasioissa, jopa perheen sisäiseen dynamiikkaan liitettäessä. 

Coaching

Valmentajaverkostomme tarjoaa monipuolisia Coaching palveluita. Verkostostamme löytyy eri lähtökohdista tulevia coacheja, jotka voivat auttaa sinua erilaisissa elämän haastavissa tilanteissa.  

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coaching sopii jokaiselle yksityisiin taikka työelämässä ilmenevien haasteiden selättämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. 

Ratkaisukeskeinen Valmennus

Kyseessä on menetelmä, joka pohjautuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Työskentelytapa on luonteeltaan lyhytaikaista ja hyvin yksilöllistä. Tapaamisten määrää ei yleensä ole päätetty etukäteen, mutta tyypillisesti kertoja on 4-10.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin on myönteinen ja hyvin maanläheinen. Parhaimmillaan se on yksinkertaista ja fiksua, eikä huumorikaan ole kielletty. Ajatellaan, että ehkä meidän ei tarvitse olla niin kiinnostuneita menneisyydestä ja siitä mistä ongelmat mahdollisesti johtuvat, vaan siitä mikä niitä ylläpitää? Mitä tässä hetkessä, juuri nyt tapahtuu tai miten tapamme puhua vaikuttaa ongelmiin?

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä käytetään hyvin monissa yhteyksissä kuten politiikassa, myynnissä, työnohjauksessa ja erilaisissa valmennuksissa. Se on vahvasti tutkittu menetelmä, jonka keskiössä on Transdiagnostinen Lähestymistapa – samat metodit diagnoosista riippumatta. Ratkaisukeskeinen on selvästi sanana sellainen, että se kiinnostaa ihmisiä. Siinä on ”lupaus ratkaisusta ongelmaan”.