shutterstock_1162149235

NLP Practitioner Kurssi

NLP Practitioner kurssimme kesto on n. 6kk, joiden kuluessa järjestetään 16 lähiopetuspäivää kahden peräkkäisen päivän sykleissä. Ensimmäinen toteutus kurssia alka Pilottina marraskuussa pienryhmä toteutuksena ja ensimmäinen virallinen NLP Practitioner kurssi alkaa helmikuussa. Kevätkauden kokoontumispäivät julkaistaan pian ja syyskaudelle jää kesälomien jälkeen n. kolmasosa kurssipäiviä, joiden tarkat päivämäärät sovimme yhdessä kurssilaisten kesken.

NLP kurssisisällöt käydään läpi luennoinnin ja keskustelun kautta ja oppimista syvennetään monipuolisilla yksilö- ja pari harjoituksilla. Kouluttajat tuovat myös omia mausteitaan luovien menetelmien ja yleisen hyvinvoinnin kentältä.

Kurssi päivät

Syyskuu 2021 
NLP Practitioner
Kesto 16 pv. 

Kurssin sisältö

Kurssipäivien aikana käydään läpi monipuolisia sisältöjä, sekä harjoituksia avaamaan ajatteluamme. Kurssipäivien välissä tapahtuva reflektointi ja asioiden sisäistäminen on hyvin tärkeä osa kokemuksellista oppimista.

NLP kurssi sisällöt käydään läpi luennoinnin ja keskustelun kautta ja oppimista syvennetään monipuolisilla yksilö- ja pari harjoituksilla, joita analysoidaan yhdessä. NLP kurssi sisältöjen kautta opit monia keinoja hallita ajatteluasi ja vuorovaikuttaa paremmin arkisissa tilanteissa.

Seuraavat aiheet kuuluvat jokaisen NLP yhdistyksen hyväksymälle NLP Practitioner kurssille. Lisäksi NLP Practitionin oppimista tukemaan järjestämme muutamia lisäkoulutuspäiviä, jotka ovat Practitioner kurssilaisille veloituksettomia extra mahdollisuuksia oppia lisää hyvinvoinnista ja luovista menetelmistä. Luvassa mm. luovaa kirjoittamista, meditoinnin saloja, tietoa ravinnon vaikutuksesta hyvinvointiin ja paljon muuta mielenkiintoista!

NLP:n perusoletukset

NLP-ajattelu ja perusoletukset, ajattelu NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys

Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman viestinnän tasolla. Toisen sanattoman viestinnän tunnistaminen ja oman käyttäytymisen ohjaaminen niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi

Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten tunnistaminen ja lukeminen pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät

Ihmisten kokemusten rakentuminen ja toimintatapojen erot miellejärjestelmiä käytettäessä. Miellejärjestelmien huomioiminen itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esittää asioita toisille ihmisille.

Mielle-editoinnit

Miellepiirteet ja niiden vaikutus kokemukseen. Kokemuksen muuttuminen – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla.

Tavoitteet

Tavoitteen asettaminen siten, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

META-malli

Kielen käyttäminen niin, että ymmärtää toisen ihmisen ajatusmaailman rakennetta ja sisältöä ja voi tarvittaessa laventaa tai tiivistää sitä.

Uskomukset ja niiden muuttaminen

Uskomukset itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogiset tasot

Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan tunnistaa ja oivaltaa ongelma- ja kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

Erottelutyylit

Ihmisten erilaiset tavat motivoitua ja vastaanottaa eri muodoissa olevaa informatiota.

Ankkurointi, ankkurien ketjutus

Aivojen ”ohjelmointi niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia voimavara- ja resurssitiloja.

Swish

Voimavaroja avaava mielikuva. Opitaan assosiointia ja dissosiointia sekä hyödynnetään kolmannen persoonan näkökulmia.

Muita Practitioner kurssiin kuuluvia menetelmiä ja käsitteitä on mm.

  • uudelleenmäärittelyt
  • alitajunnan kanssa keskusteleminen
  • erilaiset näkökulma-interventiot
  • erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen
  • menneisyyden muuttaminen
  • metaforat
  • persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi
  • aikakokemukset
  • nopea fobian hoito

Ilmoittautu NLP Practitioner kurssille