NLP

NLP eli Neuro Linguistic Programming on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.

Mistä NLP:ssä on kyse?

NLP on ajattelemisen malli, asenteiden ja ajatusten tutkimista, taitojen opettelemista ja suuri joukko erilaisia harjoituksia, joilla saadaan aikaan muutos toiminnassa taikka käyttäytymisessä. NLP:n voima ja teho perustuu valtaosin harjoituksiin ja niitä tehdään koulutuksen aikana paljon. Harjoitukset ovat pääasiassa hyvin yksinkertaisia ja hauskoja ja niillä on usein välitön vaikutus tunnetilaamme.

Neuro Linguistic Programming

Sana neuro viittaa aivoihin, se tulee aivojen neuroneista, hermosoluista, joiden tehtävä on välittää sähköisiä impulsseja aivojen eri osien välillä. Linguistic tarkoittaa kieltä/ kielellistä ja Programming on ohjelmointia.

Sanojen merkityksen voisi ymmärtää esimerkiksi niin, että NLP on ajatusten ohjelmointikieli. Kannatta ajatella mitä ajattelee, koska ajatuksemme ohjaavat lähes kaikkia toimintojamme, tekemisisämme ja tuntemuksiamme.

EDUT JA HYÖDYT

Pystyt kohentamaan elämänlatuasi ja saavuttamaan hallinnan tunteen

HISTORIA

NLP:n kehittyminen on alkanu 1970 luvulla Yhdysvalloissa

MENETELMÄT

Mielikuvien muokkaaminen ja uudelleenmäärittelyt

Kenelle NLP sopii

Kun aamulla heräämme, niin ”tietokoneemme” lähtee käyntiin. Se lataa tietoisuutemme, muistomme ja me ”käynnistymme” toimimaan päivässä. Toimintaamme ohjaavat erilaiset mallit, ajatukset, tarpeet, rutiinit, uskomukset, sisäinen puhe ja olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. NLP, aivojen ohjelmointikielenä vaikuttaa aivojemme käynnistymiseen ja toimintaan ja kaikkeen tekemiseemme, eli siitä voi hyötyä jokainen.

NLP:stä on hyötyä kaiken ikäisille. Lapset ja nuoret pystyvät sisäistämään helposti menetelmät ja hyödyntää oppimaansa rakentaessaan elämäänsä ja selättämään NLP:n avulla haasteet nopeammin. Joissain lukioissa järjestetään valinnaisia NLP kursseja, joiden tavoitteena on mm. opettaa kognitiivisen psykologian vientiä käytäntöön. Resilienssiä voi oppia lisää elämän varrella ja voimavaroja tarvitaankin usein enemmän vaiheissa, joissa tapahtuu paljon muutosta.

NLP kursseillä on tyypillisesti paljon naisia, joille on ehkä helpompi avautua ja hakea apua henkiseen kasvuun. Miehille NLP:n opeista on ehdottomasti yhtä paljon hyötyä kuin naisille. Sukupuolesta riippumatta hyödyt näkyvät nopeasti parisuhteessa ja töissä esiintyvissä vuorovaikutustilanteissa. Lue blogi ”äijäkulttuuria”, jossa pohditaan miehisestä näkökulmasta NLP:n aloittamista.

NLP kursseille hakeudutaan usein haastavissa elämäntilanteissa ja taidoista, jotka kehittyvät harjoitusten kautta on apua varsinkin vaikeiden asioiden kanssa painiskeleville henkilöille. NLP:ssä keskiössä on ongelmien sijaan onnistumiset, taito ja taitavuus.

Mitä saat irti

Mielemme vaikuttaa valtavasti tunteisiimme ja siihen miten käsittelemme kokemuksia elämän varrella. Toimintaamme on mahdollistaa muuttaa vaikuttamalla ensin mieleemme. Opit pääsemään eroon rajoittavista uskomuksista ja hyödyntämään omia voimavarojasi. Intuitio ja alitajunta ovat voimavaroja, joita voi oppia hyödyntämään tehokkaasti.

NLP auttaa löytämään oman tiesi merkityksellisemmän elämän suuntaan. Tutustut syvällisesti itseesi ja sen kautta pystyt rakentamaan parempaa kanssakäymistä muiden kanssa. NLP voi ratkaista ongelmia kaikilla elämänalueilla, kuten parisuhteessa, työelämässä, ystävyyssuhteissa tai auttaa sinua käsittelemään vaikka hankalaa naapuria.

Filosofi Esa Saarinen puhuu ”Ajattelemisen ajattelemisen ajattelemisesta” ja siitä on myös NLP:ssä kyse. Tiedostamaton mieli on monessa mukana. Tietoisuus on taito, jota pystyy kehittämään ja sen avulla elämästä voi saada enemmän irti. NLP kurssilla opit paljon tutkimustietoa ja faktoja aivojen toiminnasta sekä ihmisen ekologiasta, eli siitä miten yksilön ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Se mihin kiinnität huomiosi lisääntyy ja voit oppia hallitsemaan omaa mieltäsi.

Onko NLP Terapiaa?

Sana terapia tarkoittaa sananmukaisesti ”Parantamista”. Suomessa Valviran määrää mitä terapiamuotoja hyväksytään ja missä saa käyttää terapia sanaa.

NLP ei suoranaisesti sitoudu mihinkään psykologiseen tai psykoterapeuttiseen teoriaan, vaan esittelee joukon toimivia tekniikoita. NLP ei siis ole virallisesti terapiaa, mutta se on ehdottomasti terapeuttista ja sillä saadaan aikaan myönteisiä ja positiivisia vaikutuksia usein hyvin nopeasti.

NLP mallituksen aloittivat Bandler ja Grinder

NLP:n kehitys on alkanut vuonna 1976 psykoterapeutti Richard Bandlerin ja kielitieteen professori John Grinderin tutkiessa eroja alojen osaajien ja ehdottomien huippuosaajien välillä. Grinder ja Bandler hyödynsivät eri terapiasuuntauksien experttejä mallittaen esimerkiksi nykyaikaisen hypnoterapian isähahmona tunnettua lääkäri Milton H. Ericksonia, hahmoterapian kehittäjää Fritz Perlsiä sekä perheterapeutti Virginia Satiria. Lisäksi hyödynnettiin ideoita antropologi Gregory Batesonilta ja mediatutkija Noam Chomskylta. John Grinderin ja Richard Bandlerin lisäksi NLP:n keskeisiä kehittäjiä ovat alusta asti olleet mm. Leslie Cameron-Bandler, Judith DeLozier, Robert Dilts, Stephen Gilligan, Steve Andreas, Connirae Andreas ja Tad James.

NLP keskittyy monipuolisiin tekniikoihin, joiden käytännöllisyys ja toimivuus ovat etusijalla eli NLP ei suoranaisesti sitoudu mihinkään psykologiseen tai psykoterapeuttiseen teoriaan. NLP:n juuret ovat akateemisessa maailmassa, mutta sen kehittäjät päättivät tieteellisen todistamisen sijaan keskittyä käytännössä todettuihin toimiviin menetelmiin. Teoreettisesti se perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiiviseen psykologiaan. Se muodostuu suuresta joukosta toimintamalleja ja mielen toimintaan liittyviä menetelmiä, joita kuka tahansa voi käyttää parantaakseen suorituksiaan alalla kuin alalla.

Jotkut NLP-menetelmistä liittyvät kielenkäyttöön, toiset taas mielikuvien työstämiseen. Lisäksi on olemassa NLP-menetelmiä, jotka perustuvat kehon asentoihin ja liikkeeseen.

Useimmat menetelmistä on mallitettu tarkkailemalla ja haastattelemalla eri alojen huippuosaajien toimintaa. Mallitettaessa puretaan auki onnistuneeseen suoritukseen johtaneet ajatusmallit ja toimintatavat. NLP:tä voi nimittää myös taitavuuden tutkimukseksi.

NLP:n kehittyminen

NLP on kehittynyt runsaan 10 vuoden sykleissä. Aluksi huomio oli kognitiivisissa strategioissa, aivojen tutkimisessa ja kielellisissä rakenteissa. Fokus oli ongelman ratkaisemisessa ja pääosassa olivat loogisten tasojen (neurological levels) ympäristö, käyttäytyminen ja osaaminen.

Seuraavassa vaiheessa NLP koostui useamman ihmisen panoksesta. Robert Dilts ja Judith DeLozier toivat mukaan somaattisen mielen eli kehon ja mielen viisauden. Tässä vaiheessa NLP:ssä alettiin käsitellä mm. uskomuksia, arvoja, näkökulmia ja metamallia.
Seuraavaksi tuotiin mukaan energia, tunnelma, kentät ja olotilat ihmisissä ja ihmisten välillä. Samanaikaisesti otettiin huomioon vielä isompi kokonaisuus (field mind). Fokuksessa olivat loogisten tasojen identiteetti ja henkinen taso.

Nykyajan NLP:ssä (Next Generation NLP) ovat mukana kognitiivinen mieli, somaattinen mieli sekä meissä ja välillämme olevat kentät. Keskiössä on kehon viisaus, läsnäolo, yhteys omiin tunteisiin ja voimavaroihin sekä itselle tärkeisiin asioihin – myös kollektiivisen mielen viisauteen. Huomio on myös egon ja sielun välisessä balanssissa ja siinä, mikä meissä kaikissa on yksilöllistä ja mitä kauttamme tuomme tähän maailmaan. Tänä päivänä useat NLP-harjoitukset ovat identiteetin ja henkisen tarkoituksen tasoilla. Arkkityyppienergiat tuovat NLP:hen oman metaforisen katsantokannan, jonka myötä meillä on mahdollisuus saada ikiaikaiset voimavarat käyttöömme.

NLP:tä on sen levinneisyyden myötä kaikkialla entistä enemmän. Suomessa NLP:tä opetetaan jo muutamissa lukioissa. Monet valmentajat, positiivisen psykologian julistajat, karismaattiset yritysjohtajat ja vahvat henkilöbrändit ovat opiskelleet NLP:tä ja hyödyntävät sen oppeja omassa arjessaan menestyksensä tukipilareina.

NLP Menetelmä

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.

NLP on myös johtamismenetelmä, vuorovaikutusmalli, valmennusfilosofia ja terapiamuoto, joka koostuu joukosta taustaoletuksia, sekä näiden varaan rakentuvista malleista ja menetelmistä.

NLP on taitojen ja osaamisen tutkimista. Ongelmia ja niiden historiaa katsotaan tarvittavien taitojen ja voimavarojen näkökulmasta.

NLP perustuu mm. kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen, informaatio- ja systeemiteoriaan. NLP on myös saanut paljon vaikutteita nk. ericksonilaisesta hypnoterapiasta. NLP:n kehittäjät Grinder ja Bandler eivät sitoutuneet mihinkään aikaisempaan psykologian tai psykoterapian teoriaan tai suuntaukseen, vaan he pyrkivät löytämään eri teorioita ja lähestymistapoja yhdistäviä tausta –ajatuksia, perusolettamuksia, menetelmiä ja tekniikoita, joita yhdisti niiden tehokkuus ja tavoitteiden mukainen tuloksellisuus.

NLP:n avulla voimme kartoittaa subjektiivisen kokemuksen rakenteita. Kuinka ajattelemme? Kuinka opimme? Kuinka tulemme hyvälle tuulelle tai vihaisiksi? Kuinka onnistumme tai emme onnistu? Prosesseissa ja harjoituksissa opetellaan havaitsemaan ja haluttaessa muuttamaan kokemusten rakenteita, käyttäytymismalleja sekä vuorovaikutus- ja käyttäytymisprosesseja. NLP auttaa toteuttamaan juuri ne tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä ja toiminnassa, joita tarvitaan haluttujen tulosten aikaansaamiseksi.

NLP muodostuu suuresta joukosta toimintamalleja ja mielen toimintaan liittyviä menetelmiä, joita kuka tahansa voi käyttää parantaakseen suorituksiaan melkeinpä millä tahansa alalla. Jotkin NLP:n metodit liittyvät kielenkäyttöön, toiset taas mielikuvien työstämiseen. Lisäksi on olemassa NLP -menetelmiä, jotka perustuvat kehon asentoihin ja liikkeeseen. Näitä malleja ja tekniikoita voi käyttää yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Mallinnettuaan osaavia terapeutteja Bandler ja Grinder lähtivät mallintamaan myös muita omien alojensa huippuosaajia: olympiaurheilijoita, yritysjohtajia, ”myyntitykkejä”, taiteilijoita jne. Bandler ja Grinder huomasivat, että huippuosaajien tiedostamattomat taidot ja mielen strategiat voidaan mallintaa ja opettaa myös muille ihmisille. Syntyi ymmärrys siitä, miten ihmisen aivot toimivat ja miten ihmiset voidaan opettaa ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka on heille itselleen hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa.

NLP:ssä kiinnostuksen kohteena eivät ole ongelmat ja niiden historia, vaan taito, taitavuus, onnistumiset sekä niiden rakenne. NLP on ennen kaikkea teknologia, jonka avulla saadaan aikaan toivottuja muutoksia ja sen myötä haluttuja tuloksia.

NLP voi auttaa sinua toteuttamaan juuri ne tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä ja toiminnassa, joita monet ”gurut” kehottavat tekemään, mutta eivät kykene kuitenkaan kertomaan miten ne muutokset tehdään.

NLP on siis malli siitä miten aivomme toimivat. NLP on joukko tekniikoita ja malleja siitä, mikä toimii. NLP ei tutki sitä miksi jokin asia meissä ei toimi, NLP antaa vastauksen siihen, miten me saamme nämä asiat toimimaan.

Esimerkki Harjoituksia

#1 Stressistä tasapainoon

Harjoitukset ovat yleensä aika pitkiä ja vaativat toisen ihmisen ohjaamaan tilannetta. Itselleen voi ehkä helpoiten tehdä mielikuvaharjoituksen. Esimerkkitilanne voisi olla ”Hyvään fiiliksen palauttaminen” stressitilanteessa. Harjoituksessa käytetään ankkuria, mihin on kiinnitetty tunne, joka voidaan palauttaa. Luodaan mielikuva-ankkuri tilanteesta, jolloin on todella hyvä, rento ja onnellinen fiilis.

Harjoitus menee näin: Palauta mieleesi tai luo mielikuva tilanteesta missä olet rento, missä kaikki asia ovat hyvin ja missä sinulla on kiireetön ja hyvä olo. Vahvista muistikuvaa tai mielikuvaa tilanteesta kuvailemalla aistimuksia, mitä tunnet, mitä näet, mitä kuulet, miltä nämä aistimukset kehossa tuntuvat, kun on hyvä olla. Toista harjoitusta säännöllisesti muutaman kerran päivässä ja pian huomaat, että ”mielikuva” vahvistuu ja pystyt tuntemaan sen rauhoittavan vaikutuksen yhä helpommin, nopeammin ja voimakkaammin. Saat rauhoitettua mielesi ja asetat ”Hyvän fiiliksen päälle”.

Aivojen kannalta on yhdentekevää, koetko tilanteen todellisuudessa vai kuvitteletko sen. Kemialliset reaktio ovat molemmissa tapauksissa aitoja ja vaikuttavat mieleen ja kehoon.

#2 Jännityksestä ja epävarmuudesta rentouteen ja itsevarmuuteen

Kouluttaja kyselee kysymyksiä ja pyytää sinua määrittelemään pelon, epävarmuuden tai uskomuksen, joka vaivaa mieltäsi tai vaikuttaa tekemiseesi. Asiaa ei tarvitse jakaa ryhmän kanssa vaan sen voi pitää se omana tietona. Seuraavaksi ikävälle asialle määritellään tekijöitä, kuten muoto ja väri ja sijainti huoneessa tai itsesi sisällä ja pikkuhiljaa näitä kriteerejä muutetaan oman pystymisen mukaan, Selvitetään esim. miltä tuntuu jos asiaa siirretään kauemmas tai alemmas. Hallitessasi mielikuvissa esimkerkiksi asian väriä, suhtautuminen siihen muuttuu. Ongelmasta saadaan hallinta ja helpommin käsiteltävä. Opit käsittelemään haastetta omien rajojesi ehdoilla.

NLP polku

NLP on iso kokonaisuus ajatusmalleja, harjoitteita ja taitoja, joiden tavoitteena on menestyksekkäämpi elämä. NLP taitoja voi hyödyntää kaikilla elämänalueilla ja sitä voi lähteä opiskelemaan monella tavalla. Suomen NLP Yhdistys seuraa ja tutkii eri toimijoiden koulutustarjontaa ja määrittelee kuka voi opettaa ja mitä. Kullberg Consulting Oy tarjoaa lisensöityjen kouluttajien toteuttamia NLP kursseja. Marraskuussa 2020 aloitamme joustavana pienryhmätoteutuksena Practitioner Pilotti-kurssin.

NLP:n opiskelun voi aloittaa lukemalla ja itsenäisellä opiskelulla. Jos tahdot päästä kunnolla vauhtiin kannattaa ilmoittautua Practitioner kurssille, joka on 16 päivän oppimiskokonaisuus. Practitioner kurssilla keskitytään NLP:n perusteisiin ja opetellaan ajatusmalleja joita voi hyödyntää omassa arjessa. Jo Practitioner kurssin aikana opit myös auttamaan muita saamaan omat voimavaransa paremmin käyttöön.

Practitioner kurssin jälkeen monen nälkä kasvaa syödessä ja oppimista voi syventää Master Practitioner kurssilla, joka on myöskin vähintään 16 päivän kokonaisuus. Masterilla syvennetään opittua ja käydään haastavampia ja pidempiä harjoituksia. Practitioner ja Master kurssien kokonaisuus sopii erinomaisesti esimerkiksi esimiesroolissa työskentelevälle, jolloin voi olla varma, että on sisäistänyt NLP kokonaisuuden. Esimiehenä pystyt hyödyntää taitoja paljon auttaessasi alaisiasi kehittämään itseään.

NLP Yhdistys määrittelee myös NLP Trainer ja NLP coach koulutuskokonaisuudet. NLP Trainerin jälkeen ja apuopettajana toimimisen jälkeen henkilö voi alkaa kouluttaa NLP kursseja. Kaikki kouluttajamme ovat käyneet NLP Trainer kurssin ja osallistuneet apuopettajiksi muiden vetämillä kursseilla. Elämänkokemusta, josta ammentaa on kertynyt jokaiselle vuosien varrella. Voit lukea kouluttajiemme tarinoita omista NLP matkoistaan blogistamme.